Діяльність

Приватне акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку» корпоративне підприємство ДАК «Укрвидавполіграфія» («УкрНДІСВД») є єдиною в Україні науково-дослідною установою, яка розробляє та реалізує комплексні науково-технічні програми щодо створення друкарських фарб нового покоління для різних способів друку, а також розробляє нормативні документи для поставлення на виробництво різноманітної поліграфічної продукції та матеріалів. На вітчизняному ринку поліграфічних послуг «УкрНДІСВД» працює вже понад півстоліття, залишаючись і нині однією з провідних наукових установ видавничо-поліграфічної галузі.

Основними напрямами наукової та науково-технічної діяльності «УкрНДІСВД» на сьогодні є:

• розроблення та виготовлення фарб для трафаретного способу друку;

• розроблення та виготовлення фарб для захисту від підроблення бланків цінних паперів, документів суворого обліку та звітності, а також етикетково-пакувальної продукції;

• розроблення та введення в дію нормативних документів (ДСТУ, СОУ, ТУ) для поставлення на виробництво різноманітної поліграфічної продукції та матеріалів;

• проведення експертизи якості друкованої продукції та лакофарбових матеріалів;

• проведення патентного пошуку та оформлення заявок на патентування винаходів;

• організація та проведення науково-практичних конференцій і семінарів з питань видавничо-поліграфічної галузі;

• редакційно-видавнича підготовка та забезпечення тиражування книжково- журнальних видань;

• надання науково-технічних послуг.

Політика «УкрНДІСВД» спрямована на розроблення та виготовлення якісної продукції, постійне підвищення її якості та конкурентоспроможності, освоєння нових технологій виробництва фарб, гнучку цінову політику та високу культуру обслуговування клієнтів. Висока якість фарб виробництва «УкрНДІСВД» є головною умовою довготривалої присутності на поліграфічному ринку, стабільності економічного становища та подальшого розвитку підприємства.

Підприємство дбає про охорону довкілля та намагається мінімізувати негативний вплив на навколишнє середовище під час виробництва фарб. Безпечне виготовлення фарб досягається виконанням вимог технологічних регламентів виробництва, дотриманням правил безпеки, промислової санітарії, пожежної безпеки, обов’язкових інструкцій.

«УкрНДІСВД» сумлінно реалізує принципи соціального партнерства між роботодавцем і працівником, основними з яких є повага й урахування інтересів сторін, рівноправність, дотримання сторонами трудового законодавства, обов’язковість умов колективного договору, взаємна відповідальність сторін за невиконання покладених зобов’язань.