Редакційно-видавнича підготовка видань

«УкрНДІСВД» є суб’єктом видавничої справи і внесений до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції. Видавничий відділ інституту представляє собою сучасний видавничо-поліграфічний комплекс, основною функцією якого є додрукарська підготовка та тиражування видань усіх типів. Відділ обладнаний новою технікою та застосовує у своїй діяльності сучасні інформаційні технології.

Видавничий відділ «УкрНДІСВД» надає повний спектр редакційно-видавничих послуг:

• комп’ютерний набір тексту;

• cканування тексту з розпізнаванням;

• cканування фото та підготовка фото для використання в оригінал-макеті;

• технічне редагування;

• літературне редагування;

• верстка;

• коректура тексту;

• дизайн обкладинки;

• виготовлення оригінал-макета;

• тиражування видання.

Видавничий відділ «УкрНДІСВД» спеціалізується на виданні навчальної, навчально- методичної, наукової, науково-популярної, довідкової та дитячої літератури, періодичних видань, рекламно-виставкової поліграфічної продукції. Стратегічним напрямом у діяльності видавничого відділу є випуск дитячих казок серії «Чарівний світ», навчальних посібників із грифом Міністерства освіти і науки України, а також монографій, журналів, матеріалів науково-практичних конференцій, авторефератів тощо.

Серед основних видань, підготовлених видавничим відділом «УкрНДІСВД», є такі:

• журнал «Друкарство»;

• журнал «Вісник державної служби України»;

• навчальний посібник «Антикризове управління та фінансова санація підприємств» (із грифом МОН України);

• монографія «Удосконалення методичного забезпечення антикризового управління на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі»;

• статистичний довідник «Видавничо-поліграфічна галузь України в цифрах»;

• дитячі казки серії «Чарівний світ»;

• газета «Степлер»;

• збірники тез доповідей міжнародних науково-практичних конференцій з питань видавничо-поліграфічної галузі;

• та багато інших видань.

Якщо Ви бажаєте замовити певну послугу – зверніться до нас за телефонами:

+38 050 355 34 43
+38 068 523 08 80
+38 063 523 48 27

Ви можете також відправити запит на

e-mail: office@ukrndisvd.com.ua