Історія

Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку був створений у 1960 р. як філія Всесоюзного науково-дослідного інституту поліграфічної промисловості (ВНДІПП) з метою вирішення важливих проблем щодо розроблення поліграфічного обладнання, матеріалів і технологій для виготовлення нових видів друкованої продукції. З 1963 р. філію ВНДІПП перейменовано на Київську філію ВНДІПП, а в 1969 р. її перетворено на Київську філію Всесоюзного науково-дослідного інституту комплексних проблем поліграфії (ВНДІКПП).

З набуттям незалежності України в 1991 р. Київську філію ВНДІКПП перетворено в самостійну установу та перейменовано на Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку. У 2001 р. інститут набув статусу відкритого акціонерного товариства (ВАТ «УкрНДІСВД»). На виконання рішення загальних зборів акціонерів у 2007 р. ВАТ «УкрНДІСВД» перейменовано у Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку» корпоративне підприємство ДАК «Укрвидавполіграфія», а в 2010 р. його перейменовано у Приватне акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку» корпоративне підприємство ДАК «Укрвидавполіграфія» («УкрНДІСВД»).

За 55-річну історію свого існування інститут змінював назву, підпорядкованість, форму власності. Проте, не зважаючи на зазначені зміни, діяльність інституту за весь період його існування була спрямована на розвиток спеціальних видів друку (дослідження та розробки техніки, матеріалів і технологій трафаретного, флексографічного, офсетного, тампонного та інших способів друку) з метою поліграфічного оформлення тари, паковань, промислових виробів, виготовлених з паперу, картону, полімерних, металевих, дерев’яних та інших матеріалів.

За цей час в інституті сконструйовано близько 50 видів поліграфічного обладнання, винайдено понад 50 серій друкарських фарб, розроблено майже 100 видів нормативних документів (технічні умови, технологічні регламенти виробництва лакофарбових та інших матеріалів тощо), проводилася експертиза якості друкованої продукції та лакофарбових матеріалів, автентичності бланків цінних паперів і документів суворого обліку та звітності; здійснювався екологічний контроль промислових скидів стічних вод, викидів до атмосфери.

Новизна та оригінальність розробок науковців інституту підтверджується багатьма патентами України на винаходи (усього отримано понад 100 патентів на винаходи та корисні моделі). Найбільш вагомими є секретні патенти на винаходи друкарських фарб із захисними властивостями, патенти на винаходи фарб трафаретного друку, фарб для тампонного друку, флексографічних фарб, лаків для оздоблення друкованої продукції, поліграфічного обладнання та техніки, а також патенти на корисні моделі. Розробки «УкрНДІСВД» і дотепер використовуються деякими підприємствами видавничо-поліграфічної галузі.

Щороку на базі «УкрНДІСВД» проводяться науково-практичні конференції та семінари, у тому числі й міжнародні (організовано 20 таких конференцій), у яких беруть участь провідні фахівці видавничо-поліграфічної галузі, науковці, викладачі, аспіранти та студенти вищих навчальних закладів, представники науково-дослідних установ галузі. Конструктивний обмін думками між учасниками конференцій, висловлені пропозиції та зауваження сприяють налагодженню зв’язків між спеціалістами галузі та підвищенню рівня результатів діяльності поліграфістів.

Статус «УкрНДІСВД» як наукової установи підтверджено атестаціями інституту, остання з яких була проведена у 2013 р. Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України. У результаті проведеної атестації інститут було атестовано з рейтинговою оцінкою 270 балів та віднесено до категорії «Б3». До цієї категорії належать наукові установи, які демонструють високий рівень розвитку та ефективність його використання, можуть формувати перспективну науково-технічну політику певного наукового напряму, бути провідними у сфері проведення досліджень, розробок, впроваджень конкретних видів наукової, технічної, проектної продукції.

На сьогодні «УкрНДІСВД» залишається єдиною в Україні науково-дослідною установою, яка розробляє та реалізує комплексні науково-технічні програми щодо створення друкарських фарб нового покоління для різних способів друку, а також нормативних документів для поставлення на виробництво різноманітної поліграфічної продукції та матеріалів.