Розроблення технічних умов

Кожен виробник хоче мати такий нормативний документ, який би регламентував усі виробничі питання, притаманні лище його виробництву. Таким нормативним документом є технічні умови (ТУ), які розробляють на один конкретне виріб, матеріал, речовину або кілька виробів, матеріалів, речовин тощо.

Технічні умови являють собою важливий нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким має відповідати продукція компанії-виробника. Саме в ТУ описуються фізичні, хімічні або технологічні властивості продукції, правила приймання, методи контролювання, маркування, умови зберігання та транспортування, гарантії виробника. Вимоги, встановлені ТУ, не повинні суперечити обов’язковим вимогам державних (міждержавних) стандартів, що поширюються на дану продукцію.

Розроблення ТУ необхідне в тих випадках, коли немає національних стандартів на розроблювану продукцію або на продукцію не поширюються чинні стандарти, або коли виробник виходить за рамки стандартів, наприклад, розширює асортимент виробленої продукції або перелік сировини.

Технічні умови є власністю компанії-виробника, на яку вони розроблені, та є її внутрішнім документом. Тому ТУ не можуть бути відтворені або тиражуватися без дозволу їх власника, тільки він може використовувати свій норматив, а також давати дозвіл на використання ТУ іншим виробникам.

Технічні умови є обов’язковим документом компанії-виробника. Вони є невід’ємною частиною серійного виробництва будь-якого виду продукції. Саме тому так важливо довірити роботу зі створення ТУ професіоналам, які можуть не лише грамотну підготувати проект ТУ, а й мають значний досвід щодо погодження ТУ в інстанціях, перелік яких залежить від сфери застосування та специфіки продукції, та внесення ТУ до бази даних «Технічні умови України».

Саме такі висококваліфіковані фахівці працюють в «УкрНДІСВД». Фахівці нашого інституту підготують проект ТУ, здійснять їх перевірку на відповідність нормативним документам та чинному законодавству України. Також наші спеціалісти допоможуть Вам внести зміни, продовжити або відновити ТУ.

Наш інститут має багаторічний досвід роботи щодо розроблення та введення в дію ТУ для різних видів продукції, а також змін до ТУ, серед яких:

• технічні умови «Пенсійні посвідчення. Технічні вимоги до виконання» та зміна № 1 до ТУ;

• технічні умови «Банкноти. Технічні вимоги до виконання» та зміни № 1 та № 2 до ТУ;

• технічні умови «Свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та зміна № 1 до ТУ;

• технічні умови «Марки акцизного податку. Технічні вимоги до виконання» та зміна № 1 до ТУ;

• технічні умови «Етикетки для пакування харчових продуктів, медичних препаратів, господарчих товарів, сувенірів» та зміни № 1–7 до ТУ;

• та багато інших видів продукції.

Процес створення ТУ складається з таких етапів:

• розроблення проекту ТУ;

• погодження ТУ із замовником;

• погодження ТУ у відповідних інстанціях;

• внесення ТУ до бази даних «Технічні умови України».

Для розроблення ТУ від замовника необхідні такі дані:

• Свідоцтво про реєстрацію компанії-виробника, якій будуть належати ТУ;

• найменування продукції та її опис;

• перелік матеріалів, що використовуються для випуску продукції;

• методи, що використовуються під час випробувань;

• вимоги до пакування та маркування;

• побажання щодо назви ТУ;

• галузь застосування продукції;

• бажаний термін придатності.

Ми завжди готові надати Вам консультативну та практичну допомогу з питань розроблення та введення в дію ТУ та змін до них. Для отримання консультації щодо розроблення ТУ звертайтеся за телефонами:

 +38 063 523 48 27

 +38 097 388 62 01

Або відправляйте запит на

e-mail: office@ukrndisvd.com.ua